Sågad och travad!

Nu har vi färdigställt nästa års milved och den ligger travad för torkning.
Det är både gran, tall och björk som blivit sågad i tvåmeters längder.
lördagen den 10/10 var vi några tappra kolare som var på plats denna fuktiga dag.